Gemeente Eemsdelta Logo dat naar de hoofdpagina leidt presenteert:

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

Architectuur Kunst
vergroot

Evert Rozema

Evert Rozema was architect en waterbouwkundige. Hij volgde van 1909-1914 tekenlessen bij architect Drewes die hem opleidde voor het examen van bouwkundig opzichter. In 1914 werkte hij korte tijd bij architect Van der Bos in Haarlem, maar moest onverhoopt naar het noorden terugkeren om zijn vader te vervangen als opzichter bij het waterschap Fivelingo in Delfzijl. Rozema vertrok in 1919 naar voormalig Nederlands-Indië waar hij eerst werkte als opzichter/tekenaar bij N.V. Oliefabrieken J. van Dongen in Blitar (Oost Java) en later in 1920 bij het architectenbureau van J.J. Job en H. Th. Sprey in Surabaya. Rozema ontwierp er o.m. een villa voor de hoofdagent van de Javasche Bank aan het Darmoplein (1921), een landhuis voor de heer W. van Laer (1921) en een kantoor annex beursgebouw voor de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging (1922).
In 1922 keerde Evert Rozema met gezin terug naar Nederland. Na een korte uitstap bij het gerenommeerde architectenbureau van Eduard Cuypers in Amsterdam, vestigde hij zich in 1923 als zelfstandig architect in Appingedam. In een periode van zeven jaar ontwierp Rozema meer dan 180 bouwwerken. Het grootst deel van zijn oeuvre omvat villa’s, middenstandswoningen en boerderijen, veelal in een zakelijke variant van de Amsterdamse School. Ook ontwierp hij fabrieken, waaronder de zuivelfabrieken in Farmsum (1925) en Noordbroek (1926) en enkele kerken: de Vrijzinnig Hervormde kerk in Delfzijl (1926), de Hervormde Kerk in Tjuchem (1928) en de Doopsgezinde kerk in Zeerijp (1928).
In 1930 werd Evert Rozema aangesteld als gemeentearchitect van Appingedam. In die functie ontwierp hij ondermeer het uitbreidingsplan van Appingedam (1939), 29 woningen voor woningstichting Patrimonium (1939) en de verbouw van het Rijkskantoor.
Rozema was in zijn vrije tijd een niet onverdienstelijk schilder. Hij nam in de jaren dertig deel aan de modeltekenavonden van De Ploeg bij Johan Dijkstra.
Na de Tweede Wereldoorlog hervatte Evert Rozema zijn particuliere werk en voerde tot in de jaren zestig een drukke praktijk met veel en vaak grootschalige opdrachten, zoals de uitbreiding van het complex Groot Bronswijk in Wagenborgen.
Evert Rozema overleed in 194 in Appingedam.

Bron: Versteende Welvaart. Amsterdamse School op het Groninger Hoogeland, Anja Reenders, uitgeverij Noordboek 2007

  • Geslacht: man
  • Geboren: 01-01-1892
  • Geboorteplaats: Loppersum
  • Overleden: 01-01-1964
  • Plaats van overlijden: Appingedam

Werken

Grafzerken van Rozema - Evert  Rozema

Grafzerken van Rozema

Appingedam - Jukwerderweg 19 | Monument | 1928

Kunst

Deze website wordt u aangeboden door de gemeente:Met dank aan:

logo logo

Colofon | Proclaimer