Gemeente Eemsdelta Logo dat naar de hoofdpagina leidt presenteert:

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken Hervormde kerk

Architectuur
toon vergroting Hervormde kerk
toon vergroting Hervormde kerk
toon vergroting Hervormde kerk

Hervormde Kerk, Kerkeweg 24, Wirdum
Deze kerk is gebouwd aan het begin van de dertiende eeuw en vertegenwoordigt de vroege fase van de romano-gotiek. De kerk is een rijksmonument.
De kerk is een ruime, recht gesloten romano-gotische zaalkerk uit de 1ste helft van de 13de eeuw. De kerk kent geen gewelven maar wel een dakruiter op de westgevel. De muren van de kerk zijn levendig uitgewerkt met spaarbogen, spaarvelden, lisenen en een rondboogfries. Hier doorheen zijn verbouwingen aan de ramen uit de 14de en 15de eeuw te zien. Aan de noordzijde bleven drie romaanse vensters bewaard. In de noordmuur is ook een knielnis te vinden, wat vrij bijzonder is.
Een toren is waarschijnlijk tegelijk met het opnieuw optrekken van de westgevel tegen de zaalkerk aangebouwd. De toren is in 1878 afgebroken. De aanhechtingen zijn nog aan de westgevel te zien. Bij de restauratie in 1966 is de oude dakruiter vervangen.
In de kerk zijn verschillende muurschilderingen te zien. Bij de restauratie in 1966 zijn schilderingen te voorschijn gekomen uit de 15de eeuw, waaronder een tronende Christus omringd door heiligen en een St. Barbara, vermoedelijk gemaakt omstreeks 1400.
Rond de kerk zijn in 1984 Romeinse resten gevonden, onder andere bronzen beeldjes van Minerva en Mercurius. Het orgel werd gebouwd door de gebroeders Van Oeckelen uit Glimmen in 1879. In 1962 is het orgel gerestaureerd door D. Mulder uit Uithuizen, waarna het in 1999 nogmaals werd gerestaureerd door de firma Van der Putten. De orgelkas is daarbij opnieuw geschilderd in de oorspronkelijke kleur en ook het lofwerk is herplaatst. Verder een herenbank met familiewapens en een kansel uit de 17de eeuw. In de kerkvloer liggen diverse zerken met familiewapens uit de 16de eeuw. Op het omheinde kerkhof een zerk uit 1607 en een grafmonument uit 1859.

Kenmerken

Deze website wordt u aangeboden door de gemeente:Met dank aan:

logo logo

Colofon | Proclaimer