Gemeente Eemsdelta Logo dat naar de hoofdpagina leidt presenteert:

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken Museum De Weem

Architectuur
toon vergroting Museum De Weem
toon vergroting Museum De Weem
toon vergroting Museum De Weem

De oorspronkelijke Weem uit 1260 werd in 1912 afgebroken, maar in 1974 in oude luister hersteld door kunstschilder en bewoner Henk Helmantel.
Museum De Weem
Naast de 16e eeuwse romanogotische Andreaskerk van Westeremden, op een eeuwenoude wierde, ligt de in 1974 herbouwde weem, woon- en werkplek van kunstschilder Henk Helmantel.
In vroegere tijden hoorde een weem bij de kerk en was een combinatie van pastorie en boerderij, zodat de dominee of pastoor zijn schamele inkomen wat kon aanvullen. In De Weem is een museum gevestigd met werk van de fijnschilder Helmantel. In de tuin onder de oude bomen staan veel stinzenplanten, of zoals ze in Groningen ook wel genoemd worden: börgbloumkes. Oorspronkelijk groeide alleen het sneeuwklokje in de tuin van De Weem, maar in de afgelopen jaren zijn er veel andere soorten aangeplant zoals de winterakoniet, bostulp, holwortel, vogeltje op 't krukje, lenteklokje en kievietsbloem. Daarnaast zijn er veel oude narcisrassen aangeplant, allen al in cultuur vóór 1900.
Tegenover de kerk stond van 1260 tot begin 1913 de weem (middeleeuwse pastorieboerderij). Hierin of in een steenhuis ernaast zou hoofdeling Haye Wibben, die partij gekozen had voor de Hollanders rond 1400 gevlucht zijn voor Eppo van Nittersum. Nadat hij was uitgerookt werd hij echter alsnog doodgeslagen. Mogelijk heeft er ook een steenhuis of borg genaamd Borgheem gestaan bij Westeremden. De glorietijd van de borgen komt tot uiting in de tweejaarlijkse Focke-dag voor schoolkinderen, waarin de Groninger Middeleeuwen in Westeremden tot leven worden gebracht.
De vervallen weem werd echter tussen 1912 en 1913 gesloopt en gebruikt voor de bouw van een pastorie in de stijl van de Jugendstil op dezelfde plaats in 1914. In 1972 sloopte de bekende schilder Henk Helmantel dit huis weer om de weem opnieuw op te bouwen tussen 1974 en 1975 in de stijl van het oorspronkelijke krüselwarck (hoog dwars voorhuis met dwars erop de schuur). De weem is sindsdien verbouwd in 1981, 1985 en in 2004, toen de 16e-eeuwse ramen werden geplaatst. Helmantel woont, werkt en exposeert sinds de jaren 1970 in de Weem en heeft deze in 1985 (deels) ingericht als museum.

De schilder Henk Helmantel liet midden jaren zeventig de pastorie van Westeremden, gebouwd in 1914, afbreken, om er de oude, ‘historische’ weem te reconstrueren. Dit gebouw is sindsdien bij hem als woonhuis, atelier en expositieruimte in gebruik.

Kenmerken

  • Locatie: Abt Emopad
  • Plaats: Westeremden
  • Bouwjaar: 1260-1975

Deze website wordt u aangeboden door de gemeente:Met dank aan:

logo logo

Colofon | Proclaimer