Gemeente Eemsdelta Logo dat naar de hoofdpagina leidt presenteert:

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken De BOAZ-kerk

Architectuur
toon vergroting De BOAZ-kerk
toon vergroting De BOAZ-kerk
toon vergroting De BOAZ-kerk

De BOAZ-kerk, Kosterijweg 16, Westeremden
Architect Albert Wiersema uit Bedum ontwierp in 1934 deze sobere zaalkerk in een variant van de Amsterdamse School. Zowel exterieur als interieur is zeer gaaf gebleven. De kerk is een rijksmonument.
De kerk met aangebouwde consistorie ligt aan de noordzijde van het dorp tegenover de oude kerk en pastorie uit 1898 ontworpen door P. Tilbusscher (geen rijksmonument). De kerk wordt aan de voorzijde van de openbare weg gescheiden door een eenvoudige uit 1934 stammende erfafscheiding, bestaande uit een laag bakstenen muurtje en pijlers waartussen ijzeren buizen; met centraal een drie treden hoge gemetselde stoep en twee pijlers met ijzeren lantaarn waartussen twee beweegbare delen.
De symmetrische zaalkerk op nagenoeg rechthoekige plattegrond is opgetrokken in een gesinterde baksteen en wordt gedekt door een zadeldak waarop zwarte Gotische pannen. De hoge gemetselde schoorsteen aan de achterzijde heeft twee smalle betondecoraties. De zorgvuldig geproportioneerde voorgevel loopt aan de zijkanten flauw uit naar onderen toe, in aansluiting op de steunberen die de dakspanten opvangen. Een brede gemetselde rand volt de ronde boog van de entreepartij, die aan weerszijden door uitbouwen wordt geflankeerd. De entree bevindt zich in het uitgebouwde portaal en bestaat uit twee halfronde houten deuren waarin glas en geometrische motieven met ijzeren gehengen onder rollaag. Ervoor een drie treden hoge gemetselde stoep. In de gevelsteen in de linker uitbouw `Geref. kerk Eerste steen gelegd door E.M. Bos 24 oct 1934'; in de gevelsteen in de rechter uitbouw `Het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid 1 petr. 1:25A'. Zowel aan de linker- als rechterzijde twee staande tweeruits vensters. Boven het portaal vijf staande opklimmende vensters met roedeverdeling waarboven een rooster. De gevel wordt bekroond door een dakruiter in de vorm van een met leien beklede naald. In navolging van de hervormde kerk en de oude kerk in Westeremden is ook op deze kerk een paard als windwijzer geplaatst, het symbool van moed en trouw.
Aan de achtergevel (oostzijde) is de deels onderkelderde consistorie aangebouwd en is opgetrokken in een gesinterde baksteen. De consistorie heeft een tentdak met daarop zwarte Gotische pannen en een overkragende houten goot. De entree bevindt zich in noordgevel en bestaat uit een houten deur met daarin glas en geometrische motieven, onder een betonnen luifel en met zesruits bovenlicht. Ervoor een gemetselde stoep. Boven de entree een dakkapel met overkragende goot waarin een liggend venster. In de achtergevel (oostzijde) drie staande tweedelige vensters met zesruits bovenlicht en twee keldervensters waarvoor een gemetselde koekoek. In de zuidgevel een staand venster.
Ook het interieur is goed bewaard gebleven. De eenvoudige geometrische versieringen, het handelsmerk van Wiersema, zijn overal in de kerk consequent doorgevoerd. Een aantal jaren geleden is de indeling van het achterste travee gewijzigd. In het interieur zijn onder meer van belang: het paraboolvormige gewelf geheel met hout betimmerd waarin vier roosters, de houten lambrisering, de houten vloer, de vlakke houten deuren waarin glas en geometrische motieven, de rechthoekige houten kansel van paneelwerk met aan weerszijden een zes treden hoge trap, de houten lessenaar, boven de kansel op een vooruitspringende betonnen verdieping het (niet-beschermde) orgel afkomstig uit de oude kerk van A. Standaart uit Schiedam, met houten kas, het rechthoekige bankenplan (drie rijen) en de banken aan weerszijden van de kansel, het rechthoekige houten doopvont, de houten psalmborden en het paneel waaraan de collectezakken hangen.

In 2016 zijn de oorspronkelijke kleuren teruggebracht. Aan de buitenkant: bruinrood, groen, okergeel en zwart. Binnenin de kerk: bruinrood, turquoise, donkerbruin, zachtgeel en zwart. Ook zijn de vloer- en traplopers terug in het interieur.
De Gereformeerde kerk met aangebouwde consistorie en erfafscheiding is van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde: als voorbeeld van een Gereformeerde kerk uit 1934 in de provincie Groningen in een regionale Amsterdamse School-stijl, vanwege de opvallende vormgeving en detaillering, vanwege de zeer hoge mate van gaafheid van zowel exterieur als delen van het interieur, vanwege de waardevolle interieuronderdelen en als goed voorbeeld van het oeuvre van architect A. Wiersema.


Architect: A. Wiersema (Bedum)

Kenmerken

Deze website wordt u aangeboden door de gemeente:Met dank aan:

logo logo

Colofon | Proclaimer