Gemeente Eemsdelta Logo dat naar de hoofdpagina leidt presenteert:

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken Algemene begraafplaats

Architectuur
toon vergroting Algemene begraafplaats
toon vergroting Algemene begraafplaats
toon vergroting Algemene begraafplaats

Algemene begraafplaats, E. L. Ubbensweg 4
In 1916 kreeg Huizinge even buiten het dorp een nieuwe begraafplaats, aangelegd in opdracht van de kerkvoogden van de Nederlands hervormde kerk. Zowel de begraafplaats als baarhuisje en het toegangshek zijn een rijksmonument. Het geheel is ontworpen in een Overgangsstijl door architect P.Tilbusscher uit Middelstum.
De begraafplaats is aangelegd op een rechthoekig, omgracht terrein dat wordt omzoomd door een haag en bomen. De sobere grafzerken, die buiten de bescherming vallen, zijn verdeeld over vier, nagenoeg vierkante vakken, van elkaar gescheiden door twee haaks op elkaar staande paden. Het pad dat van west naar oost loopt vormt de hoofdas waarop zich toegangshek en baarhuisje bevinden. Aan weerszijden van het baarhuisje, dat ten zuiden van de vakken staat, bevinden zich spiegelbeeldig een boom en een grasperk met halfronde beƫindiging.
De begraafplaats is van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde: als voorbeeld van een kleine dorpsbegraafplaats uit 1916, vanwege de kenmerkende aanleg met omgrachting, haag en bomenrij, vanwege de redelijke mate van gaafheid, vanwege de functionele relatie met de beide andere onderdelen en vanwege de markante ligging in het open veld, bij de entree van het dorp.

Architect: P. Tilbusscher

Kenmerken

Deze website wordt u aangeboden door de gemeente:Met dank aan:

logo logo

Colofon | Proclaimer