Gemeente Eemsdelta Logo dat naar de hoofdpagina leidt presenteert:

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken Voormalige Pastorie

Architectuur
toon vergroting Voormalige Pastorie
toon vergroting Voormalige Pastorie
toon vergroting Voormalige Pastorie

Voormalige pastorie, Smydingheweg 11
Deze voormalige pastorie (weem) van voor 1770 kent een beeldbepalende ligging in het dorp op een historisch erf.
Het pand is een markant voorbeeld van een pastorie die uitgevoerd is als blokvormig dwarshuis met een oplopend schilddak met blauw geglazuurde Friese gegolfde dakpannen. Het forse pand heeft neoclassicistische kenmerken: een symmetrische voorgevel met aan weerszijden van de ingangspartij twee vensters. Boven de voordeur een arkeneel met drielicht. Het balkon steunt op pilaren.
De aanwezige kelders hebben een laatmiddeleeuwse oorsprong en in het achterhuis zijn elementen aanwezig uit de 18de eeuw. In het voorhuis bevindt zich een laat 19de eeuwse afwerking, met onder meer schouwen, vensterbetimmeringen en plafonds. Vermoedelijk is de pastorie rond 1870 ingrijpend verbouwd. In een gang ligt een tegelvloer van Bremer zandstenen die eveneens als andere bouwmaterialen wellicht afkomstig zijn van het oude kerkgebouw.
Het pand vertegenwoordigt een hoge cultuurhistorische waarde als representant van een pastorie met eeuwenoude oorsprong. Gezien de stedenbouwkundige waarde, de architectuurhistorische waarde, de bouwhistorische waarde met bouwsporen die teruggaan tot de late middeleeuwen, de hoge mate van gaafheid en de hoge zeldzaamheidswaarde is het pand in 2019 aangemerkt als een gemeentelijk monument. De bescherming van het gebouw als gemeentelijk monument betreft naast het exterieur ook het interieur, de omgrachting, de oprijlaan, het toegangshek en de rij geknotte beuken.

Kenmerken

  • Locatie: Smydingheweg 11
  • Plaats: Garsthuizen
  • Bouwjaar: 1770

Deze website wordt u aangeboden door de gemeente:Met dank aan:

logo logo

Colofon | Proclaimer