Gemeente Eemsdelta Logo dat naar de hoofdpagina leidt presenteert:

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

Andere kunstwerken van Wladimir de Vries

Muurreliëfs Brede School Noord

Delfzijl - Waddenweg

afdrukken De Köster van Garrelsweer

Kunst
toon vergroting De Köster van Garrelsweer
toon vergroting De Köster van Garrelsweer
toon vergroting De Köster van Garrelsweer

De Köster van Garrelsweer, Kerkepad, Garrelsweer


Voor de kerk aan het pad naar het Damsterdiep, bij de witte loopbrug staat een beeld van een koster. Op een gemetselde sokkel is een natuurstenen beeld van een man leunend op een lessenaar geplaatst, welke de koster van de kerk moet voorstelt.

Het verhaal gaat dat de dominee van Garrelsweer zaterdagsavonds in de kroeg de bloemetjes had buitengezet. Op zondagmorgen zou hij in de dienst een preek houden. Voorafgaand aan de preek had de koster de gemeente een psalm laten zingen. Toen dit was afgelopen en de dominee aan de beurt was bleek deze ondertussen in slaap te zijn gevallen. De koster riep de dominee waarop deze antwoordde: loat Trientje moar weer vanijs ientappen. Hierop antwoordde de koster: Din moar eerst weer van veuren of an. Met als gevolg dat de psalm diverse keren gezongen moest worden voordat de dominee in staat was de dienst voort te zetten.


VOLKSVERHOAL
Domie haar 's oavends te laank bie Trientjemui in harbaarg zeten.
Volgende mörgen mos e preken. Tou 't zingen doan was zag
köster dat domie ondertied onder zaail goan was.
Kerkvolk knivvelde, mar köster zee: 'din moar eerst weer
van veuren òf aan' tegen gemainte.
Vandoar 't spreekwoord as te wat mishottjet:
Din mor weer van veuren òf aan net as köster van Garrelsweer

Op initiatief van de Commissie Dorpsvernieuwing werd het beeld bij de pastorie geplaatst, dat onthuld werd op 15 september 1979 door de burgemeester van Loppersum, de heer A. Assies.

Kenmerken
Door: Wladimir de Vries
Locatie: Kerkepad
Plaats: Garrelsweer
Jaar van realisatie: 1979
Materialen: baksteen, natuursteen
Afmetingen: Sokkel: 50 x 50 x 5 cm. Beeld: hoogte 130 cm
Soort kunstwerk: vrijstaande sculptuur

Kenmerken

Deze website wordt u aangeboden door de gemeente:Met dank aan:

logo logo

Colofon | Proclaimer