Gemeente Eemsdelta Logo dat naar de hoofdpagina leidt presenteert:

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

Andere kunstwerken van Eugène L.H. Roebroeck

Ludolphie Zonnewijzer

Delfzijl - Johan van den Kornputplein

afdrukken Zonnewijzer

Kunst
toon vergroting Zonnewijzer
toon vergroting Zonnewijzer
toon vergroting Zonnewijzer

Op 1 september 1987 bestond de Onderlinge Waarborgmaatschappij tot Verzekering van Spiegelruiten te Appingedam honderd jaar. Ter gelegenheid daarvan werd door de leden van deze verzekering besloten de gehele bevolking van de gemeente Appingedam deelgenoot te maken van dit heuglijke feit en dit te realiseren door een kunstwerk aan te bieden: de eerste openbare kruisdraadwijzer met horizontale datumlijnen.
Het kunstwerk werd vervaardigd onder supervisie van de heer E.L.H. Roebroeck te Haren naar een idee van de heer Th. J. de Vries te Etten-Leur.
Op de zonnewijzer is zowel de dagtijd in uren, als de tijd van het jaar in maanden, af te lezen. Dankzij een geniaal geconstrueerde glazen schaduwgever kan de stand van de zon op de Damster zonnewijzer worden "vertaald" naar rechte uur- en datumlijnen op een wijzerplaat. Hierbij dient natuurlijk wel de afgelezen plaatselijke zonnetijd te worden omgerekend naar de gebruikelijke klokkentijd. De nodige gegevens daarvoor zijn te vinden op het informatiemuurtje.
Een zonnewijzer is altijd gemaakt voor een specifieke locatie. De kantlijn van de schaduwgever is gebonden aan de richting van de rotatieas van de aarde en dus naar de Poolster gericht. Voor Appingedam is dat op een hoogte van 53? 19' boven de horizon in de richting van het geografische noorden. Deze hoek komt overeen met de geografische breedte van Appingedam. Op het moment dat de zon de hoogste stand inneemt wijst een zonnewijzer de tijd van 12 uur aan. Bij de omrekening naar de hier gebruikelijke Midden Europese Tijd (MET) is de geografische lengte nodig (Appingedam ligt op 6? 51' oosterlengte) en de tijdvereffening E als correctie voor de variabele zonnetijd.
Bron: W.T. Zanstra, 25 okt 2008

Kenmerken

Deze website wordt u aangeboden door de gemeente:Met dank aan:

logo logo

Colofon | Proclaimer