Gemeente Eemsdelta Logo dat naar de hoofdpagina leidt presenteert:

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken Kerkgebouw

Architectuur
toon vergroting Kerkgebouw
toon vergroting Kerkgebouw
toon vergroting Kerkgebouw


Eenvoudige ZAALKERK met dakruiter opgetrokken in rode baksteen op een iets uitspringend trasraam van roodbruine klinkers. Het pand heeft een tweezijdig gesloten schilddak, gedekt met een zwart geglazuurde Friese golfpan, tegen een rechte voorgevel; onder de bakgoot (niet origineel) een fries van siermetselwerk in rode, gele en kalkzandsteen. De achtergevel wordt bekroond door een achtkantige piron met pluim. De beide zijgevels (noord en zuid), die in vieren worden gedeeld door gemetselde lisenen, hebben elk vier spitsboogvensters met gietijzeren tracering onder een spitsboog van donkere baksteen. De voorgevel (west) met een klimmend fries van rode, gele en donkere steen wordt op beide hoeken geflankeerd door pilasters met verdiepte vlakken van kalkzandsteen en wordt bekroond door een dakruiter. De dakruiter heeft een gepleisterde lantaarn met spitsboogvormige galmgaten en een ingesnoerde spits bedekt met leien; onder de dakruiter een (niet originele) wijzerplaat met daarop: anno 1958. In het midden van de voorgevel een dubbele paneeldeur met gemetselde stoep (twee treden) onder een spitsboog van rode en gele baksteen omrand door donkere steen; in de met rode baksteen gevulde boogtrommel een spitsboogvormige gevelsteen waarop staat: 1889 gebouwd, kerkvoogden D.B. Smedema, O.R. Clevering, W.O. Wolthuis. Links van de deur twee bakstenen met de initialen W.W. en O.C. en rechts van de deur twee met Ds. E. en D.S. Aan weerszijden van de entree een spitsboogvenster met gietijzeren tracering onder een spitsboog van rode baksteen met daaromheen een vooruitspringende spitsboog van donkere steen met klosjes; de onderdorpels van donkere baksteen hebben eveneens klosjes. Boven de entree een gietijzeren roosvenster met rollaag van rode, gele en kalkzandsteen.

In het bijna nog geheel in oorspronkelijke staat verkerende INTERIEUR zijn onder meer van belang: het gepleisterde tongewelf met ronde, decoratieve gietijzeren ventilatieroosters en ijzeren trekstangen, de houten kerkbanken opgesteld in twee rijen op een verhoogd houten plateau, de houten orgeltribune ondersteund door twee gietijzeren pilaren, de houten 17de-eeuwse preekstoelkuip met trap je en vijfhoekig klankbord, de twee koperen kaarsenhouders en het houten doophek. Eveneens is van belang het uurwerk uit 1723 van Hendrik Hogenberg.

Kenmerken

  • Locatie: Rottum - Kloosterweg bij 13
  • Plaats: Rottum

Deze website wordt u aangeboden door de gemeente:Met dank aan:

logo logo

Colofon | Proclaimer