Gemeente Eemsdelta Logo dat naar de hoofdpagina leidt presenteert:

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken Molen

Architectuur
toon vergroting Molen
toon vergroting Molen
toon vergroting Molen

Rond Usquert hebben verscheidene molens gestaan: aan de Wadwerderweg stond tot ca. 1829 een zeskante bovenkruier (bouwjaar 1728) en aan het eind van de haven stond tot ca. 1905 de "Apollo", een achtkante bovenkruier met stelling (bouwjaar 1852). Op de plaats waar nu de molen "Eva" staat stond al vòòr het jaar 1600 een houten standermolen. De oorspronkelijke molen of één van haar latere opvolgers, werd in 1818 door een grote achtkante bovenkruier vervangen.

Aan de omvorming van een watermolen tot een koren- en pelmolen in 1818 herinnert een stichtingssteentje met herinneringstekst, dat in de buitenmuur van de molen "Eva" is gemetseld.

De molen "Eva" heeft verschillende rampen meegemaakt. Op maandag 29 december 1890 brandde de molen grotendeels af. De belendende percelen bleven behouden dankzij het snel bevriezende bluswater dat een ware ijslaag op de aangrenzende daken legde waarop het vuur geen vat kreeg.
In 1891 werd de gespaard gebleven stenen onderbouw weer voorzien van een voor die dagen unieke bovenbouw. De eigenaar had op de wereldtentoonstelling een combinatie gezien van zelfzwichting (houten kleppen in de wieken) en zelfkruiing (draaien van de wieken op de wind, met behulp van een windroos); beide vindingen werden op de molen "Eva", als eerste in Nederland, toegepast.

De molen kende sinds 1950 geen molenaar meer en verloederde snel. De gemeenteraad kocht de molen, waarvoor al een sloopvergunning klaar lag, in 1952 van de eigenaar om haar voor het dorp te behouden. In 1956 was de noodzakelijke restauratie voltooid; daarbij was echter de zelfzwichtingsinrichting verdwenen. Hierdoor kwam de molen stil te staan.

Het moeizame behoud van de karakteristieke molen leidde tot de oprichting van de Werkgroep Usquerder Molen (later Stichting Molenvrienden Eva). Het hele dorp, met de schooljeugd voorop, trok begin jaren ‘80 aan de bel en bracht de molen op de politieke agenda. Door zelf flink aan de restauratiekosten bij te dragen kon de bevolking van Usquert de molen behouden. In mei 1983 werd de molen ontmanteld en een jaar later zag de molen er weer patent uit. Tegenwoordig draait de molen regelmatig door toedoen van de genoemde stichting.Bron: www.usquert.nl

Kenmerken

  • Locatie: Usquert - Raadhuisstraat 19
  • Plaats: Usquert
  • Bouwjaar: 1818
  • Gebouwtype: Molen

Deze website wordt u aangeboden door de gemeente:Met dank aan:

logo logo

Colofon | Proclaimer