Gemeente Eemsdelta Logo dat naar de hoofdpagina leidt presenteert:

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken Dienstwoning

Architectuur
toon vergroting Dienstwoning
toon vergroting Dienstwoning
toon vergroting Dienstwoning

PASTORIE met aangebouwde STOOKHUT.

De twee bouwlagen hoge, deels onderkelderde PASTORIE (1864, Neo-Gotische stijl) op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in een rood-bruine baksteen en wordt gedekt door een afgeplat schilddak waarop platte friese pannen (vermoedelijk uit de jaren dertig). De gevels hebben op de hoeken een bakstenen pilaster en worden beƫindigd door een decoratief bakstenen fries en houten goot op klampen.

De symmetrische voorgevel (noordzijde) heeft een middenrisaliet met doorgetrokken trapgevel en wordt gedekt door een zadeldak. Hierin bevindt zich de entree, bestaande uit dubbele houten paneeldeuren, waarin decoratieve gietijzeren panelen, met bovenlicht van glas-in-lood in bloemmotief. De entree wordt omlijst door een gelaagde geel/rode bakstenen spitsboog waarvoor een bordes (jaren dertig) van lichtgesinterde baksteen, gescheiden van de tuin door een gemetselde muur met twee hoek- en middenpijlers; tweeruits keldervenster in ruitvorm; twee hardstenen zijtrappen van vijf treden en een ijzeren balustrade. Aan weerszijden van het bordes een terras van tegels omsloten door een geel/rode bakstenen band. In de topgevel twee spitsboogvensters waartussen een spitsboognis onder paarse bakstenen rollaag. Aan weerszijden van de middenrisaliet een samengesteld H-venster onder twee rode bakstenen korfbogen en boogtrommel, waaronder twee rechthoekig verdiepte vlakken en twee getoogde keldervensters onder een strek van rode en gele baksteen.
In de westgevel, waarin centraal de hals die de pastorie met de kerk verbindt, acht getoogde staande vensters; aan de linkerzijde twee vensters met twee-delig bovenlicht, boven de hals twee kruisvensters en aan de rechterzijde twee zesruits vensters en twee vensters met bovenlicht.

Centraal in de oostgevel een houten paneeldeur met getoogd bovenlicht waarvoor een stoep. Aan de rechterzijde een muur, die het niet-beschermde koetshuis met aangebouwde kosterswoning verbindt met de pastorie, en twee staande getoogde zes-delige vensters waaronder twee keldervensters met diefijzer. Aan de linkerzijde een muur, die de stookhut verbindt met de pastorie, en zeven getoogde staande vensters, waarvan twee blind, met roedenverdeling.

Centraal in de zuidgevel de uit de jaren dertig stammende rechthoekige serre op licht gesinterde bakstenen trasraam en met gekleurd glas-in-lood in de bovenlichten. Boven de serre een balkon met twee openslaande deuren met zij- en bovenlichten en een houten balustrade. Aan weerszijden van de serre tussen bakstenen pilasters een getoogd zes-delig en twee-delig venster.

In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: de centraal gelegen hal en de pastoors- en kapelaankamer aan de noordzijde. De hal, lopend van oost naar west, heeft vloertegels met geometrisch patroon en een gestuct plafond. In de hal, lopend van noord naar zuid, zijn tevens de wanden beschilderd in marmermotief en bestaan de deuren, die bovengenoemde kamers ontsluiten, uit houten paneeldeuren met oppervlakkig gesneden briefpanelen. Beide kamers hebben ramen met houten omlijsting, vensterbanken en blinden, een marmeren schouw en een gestuct plafond. De aan de noordwestzijde gelegen kapelaankamer heeft een houten lambrizering waarboven beschilderd behang uit 1868. De aan de noordoostzijde gelegen pastoorskamer heeft een houten lambrizering waarboven wanden die evenals de gestucadoorde troggewelven met gestileerde plantenmotieven zijn gedecoreerd.

De aangebouwde STOOKHUT op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rood-bruine baksteen en wordt gedekt door een zadeldak met oud-Hollandse pan. In de topgevels vlechtwerk, in de westzijde een houten deur en in de noordgevel twee vierruits vensters. Aan de oostzijde, waar een schoorsteen op de topgevel is geplaatst, is een privaat vastgebouwd dat niet in aanmerking komt voor bescherming van rijkswege.

Kenmerken

  • Locatie: Uithuizen - Hoofdstraat West 83
  • Plaats: Uithuizen
  • Bouwjaar: 1864

Deze website wordt u aangeboden door de gemeente:Met dank aan:

logo logo

Colofon | Proclaimer