Appingedam Delfzijl Eemsmond presenteren

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken Waterkering en doorlaat

Architectuur
toon vergroting Waterkering en doorlaat
toon vergroting Waterkering en doorlaat
toon vergroting Waterkering en doorlaat

De poldermolen 'Goliath' wordt vergezeld van een UITWATERINGSSLUIS, die in 1876 is gebouwd in opdracht van het Waterschap de Eemspolder. De sluis is een in de zeewering de Eemspolderdijk geplaatste, gemetselde uitwateringssluis met vloed- en ebdeur. Het polderwater werd tot de bedijking van de Emmapolder door deze sluis naar de Waddenzee afgevoerd. De oorspronkelijk met puntdeuren toegeruste sluis is verbouwd in 1932 en heeft sindsdien schuifdeuren. In de jaren 1950 zijn de sluiskaden aan de noordzijde van de dijk met elkaar verbonden door betonnen liggers.

Omschrijving

De uitwateringssluis heeft aan de molenzijde drie kademuren van schone baksteen. De twee zuidelijke einden van de in de stroomrichting staande kademuren zijn rondgemetseld en voorzien van een betonnen rand. De houten schuifdeur wordt bediend door middel van een draaimechanisme, dat is verbonden met twee staande hengelstangen met tandingen, waaraan de deur is bevestigd. De meeste ijzeren onderdelen van de sluis staan op de hoger opgaande dwarse kademuur boven de sluisdoorgang en maken deel uit van een schuifgeleidingsconstructie. In de kademuur boven de sluisdoorgang staan twee stichtings/herinneringsstenen van grijze hardsteen met onder meer het bouwjaar 1876. De noordzijde van de sluis bestaat onder meer uit geknikte kademuren van schone baksteen met een betonnen rand. De kademuren zijn door middel van betonnen liggers met elkaar verbonden. Op de plaats waar zich voorheen een tuimelklep bevond, bevindt zich een niet meer dienst doend stormschot.

Kenmerken

  • Locatie: Uithuizermeeden - Dwarsweg 10
  • Plaats: Uithuizermeeden
  • Bouwjaar: 1876

Deze website wordt u aangeboden door de gemeentes:

logo logo logo

Met dank aan:

logo logo logo logo

Colofon | Proclaimer