Appingedam Delfzijl Eemsmond presenteren

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken Overheidsgebouw

Architectuur
toon vergroting Overheidsgebouw
toon vergroting Overheidsgebouw
toon vergroting Overheidsgebouw

BRANDWEERGARAGE met inpandige DIENSTWONING, twee bouwlagen hoog, opgetrokken op een rechthoekige plattegrond in een roodbruine baksteen. Het trasraam is hoog opgemetseld in verticaal metselverband. Het zadeldak, dat gedekt is met een rood geglazuurde tuile du Nord, heeft één gemetselde schoorsteen op het dakvlak en is voorzien van een brede rechthoekige goot, die kort doorloopt over de beide topgevels. Een brede gevelband van donkere en rode baksteen markeert de overgang naar de topgevels. Aan de zuidzijde (waterkant) bevindt zich in het midden van de gevel een iets uitgebouwd torendeel voor opslag van de brandweerslang; het tentdakje, dat is gedekt met rode leien, heeft op de nok een piron. Direct onder het dak zijn de oost- en zuidkant van de toren bekleed met vier rijen rode dakpannen en de west- en noordkant met rode tegels (oorspronkelijk pannen). De gevels worden geleed door kunststof- (oorspronkelijk staal), houten en stalen kozijnen met horizontale roedenverdeling onder een brede rollaag.

De entree tot de garage bevindt zich aan de noordzijde (straatkant) en bestaat uit twee dubbele, met spitsboogmotief gedecoreerde garagedeuren met bovenin twee deurlichten, onder een latei van grindbeton; de ijzeren gehengen zijn bevestigd aan betonnen hoekstukken. Boven de garagedeuren, over de gehele breedte van de gevel, een betonnen balkon met gemetselde borstwering, ondersteund door drie betonnen consoles; in de borstwering vijf gemeentewapens van zandsteen (Appingedam, Bierum, Loppersum, Stedum, 't Zandt). Het balkon is te bereiken via een glasdeur (niet origineel) met aan weerszijden een samengesteld venster (thans kunststof). In de top een vierdelige venster (thans kunststof).

De entree tot de woning bevindt zich in de westgevel; de originele deur is vervangen door een nieuwe; de vensters zijn deels van kunststof en deels van staal en hout.

De zuidgevel heeft in het torendeel een dichtgemetselde deuropening onder een latei van grindbeton en twee keer twee langwerpige stroken ontluchtingsroosters. Aan weerszijden van het torendeel bevinden zich een aantal vensters met horizontale roedenverdeling (deels hout, deels staal) en een dichtgemetselde deuropening (niet origineel), alle onder een brede rollaag. In de oostgevel zijn vier van de zes houten vensters later dichtgemetseld.

In het INTERIEUR is ondermeer van belang de toren met ijzeren toegangsdeur en ijzeren ladder aan de muur.

Kenmerken

Deze website wordt u aangeboden door de gemeentes:

logo logo logo

Met dank aan:

logo logo logo logo

Colofon | Proclaimer