Gemeente Eemsdelta Logo dat naar de hoofdpagina leidt presenteert:

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken Kerkgebouw

Architectuur
toon vergroting Kerkgebouw
toon vergroting Kerkgebouw
toon vergroting Kerkgebouw

Heveskes, liggend ten zuidoosten van Farmsum, werd in de jaren ’70 van de vorige eeuw vrijwel geheel afgebroken ten behoeve van de aanleg van een industriepark in de gemeente Delfzijl. Een klein vlak gedekt zaalkerkje met een flinke toren en een boerderij is alles wat van het dorp is overgebleven. Ze staan op een kaal stuk grond, doorsneden door een niet of nauwelijks gebruikte goederenspoorlijn en omringd door industriële iconen uit de 20e eeuw.

De kerk is gebouwd in de 13e eeuw. Het is een zaalkerkje met een schip en een westtoren. Het onderste deel van de toren dateert van omstreeks 1200. De romano-gotische kerk is gebouwd tussen 1250-’70. Van deze kerk is alleen de noordmuur van het schip overeind gebleven.
In 1584 verplichtte de Staatse bezetting de bevolking contributie te betalen. Sommige dorpen, waaronder Heveskes, weigerden en werden in brand gestoken. Die klap is de kerk niet meer te boven gekomen. Wat er nog van de kerk was overgebleven werd door de inwoners van Oterdum als brandstof gebruikt. Daarna werd de kerk tussen 1595 en 1604 verkort en versmald opgebouwd.
De klokkenstoel, met een kerkklok met een diameter 107 cm van de hand van klokkengieter Nicolaes Sickmans, werd in 1634 geplaatst. Het westfront van de toren en de naaldspits werden gebouwd in de jaren 1778-’80. Ook werden de muren beklampt.
De kerk werd gerestaureerd in 1999. Voorjaar 2002 volgde de restauratie van het kerkhof.

Aan de voorkant van de kerk liggen verschillende grafzerken, waarvan de oudste uit 1681 stamt.

Onderdelen van het interieur zijn naar andere kerken overgebracht: het orgel uit 1888 gebouwd door Lambertus van Dam & Zonen ging naar de kerk van Uitwierde, de fraai gesneden preekstoel van de hand van Abraham Bekenkamp in Louis XV-stijl (1781) kreeg een plekje in de NH-kerk van Engelbert en de doopvont, samen met die van Eenrum een van de oudste van de provincie Groningen, staat nu in de kerk van Termunten.

Bron: www.groningerkerken.nl

Kenmerken

Deze website wordt u aangeboden door de gemeente:Met dank aan:

logo logo

Colofon | Proclaimer