Appingedam Delfzijl Eemsmond presenteren

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken Buitenplaats

Architectuur
toon vergroting Buitenplaats
toon vergroting Buitenplaats
toon vergroting Buitenplaats

Het 18de-eeuwse huis Vliethoven ligt op de smalle strook grond tussen het Damsterdiep en de inmiddels bij Vliethoven doodlopende Farmsumerweg, thans Zwet geheten; het ligt op de zuidoever van het diep in een buitenbocht en heeft derhalve fraaie uitzichten over het water in noordwestelijke en -oostelijke richting; ten zuiden van de smalle asfaltweg ligt als overtuin een boomgaard met twee kleine vijvers omringd door singels; de buitenplaats Vliethoven heeft een relatief kleine oppervlakte; het gelijknamige tichelwerk is in het begin van deze eeuw afgebroken, evenals, in de jaren ‘60, de grote schuur met stallen, die aan het huis vast gebouwd was.
Vliethoven is in de 17de of vroeg 18de eeuw gesticht; alleen het huis laat dit nog zien; andere opstallen zijn er niet (meer). De landschappelijke inrichting van de overtuin met enkele slingerpaden is 19de-eeuws. Het complex wordt begrensd door het Damsterdiep aan de noordzijde, door een bejaardentehuis aan de oostzijde en door een nieuwe weg aan de zuid- en westkant. De historische buitenplaats Vliethoven omvat de volgende onderdelen: huis, tuinaanleg, toegangsdam en sokkels.
De historische buitenplaats Vliethoven is van algemeen belang vanwege de ouderdom en de goed bewaarde en herkenbare eenheid van huis met overtuin, verder vanwege het feit, dat deze buitenplaats als één der weinige is overgebleven van de vele, die ooit langs het Damsterdiep lagen, een situatie vergelijkbaar met die aan de Utrechtse Vecht.
Huis
18de-eeuws of ouder, streng symmetrisch bakstenen huis, twee kamers diep, op rechthoekige plattegrond evenwijdig aan het diep; één bouwlaag op hoog onderhuis en onder relatief hoog schilddak met blauwe geglaasde pannen; rondom goot in zware kroonlijst; lood op vorsten en kepers; twee hoekschoorstenen met borden; links en rechts van de centrale voordeur met zijlichten telkens drie achtruitsvensters; idem in achtergevel (zijde Damsterdiep = noord); aan voorgevel stoep met drie treden in hardsteen, aan achtergevel trapje met vijf treden, hardsteen op bakstenen wangen. Boven de voor- en achterdeur een hoge dakkapel met rond fronton en drielichtsvensters; ter weerszijden kleine kapellen onder zadeldakjes.
Inwendig o.m. oorspronkelijke raamluiken, vensterbanken en betimmeringen.
Het huis is van algemeen belang vanwege de ouderdom, de kloeke en symmetrische architectuur, de grote mate van oorspronkelijkheid van het exterieur en vanwege de "strategische" ligging aan het Damsterdiep.

Tuinaanleg
Huisplaats, oosttuin en overtuin.
De huisplaats, 18de-eeuws, ligt tussen de voormalige Farmsumerweg en het diep en is aan west-, zuid- en oostzijde omgeven door een sloot; een dam geeft toegang vanaf de weg; het westelijke deel van de huisplaats bestaat uit een door een singel omgeven grasveld -de plek van de verdwenen schuur, op het oostelijke deel staat het huis dat omgeven is (behalve aan de westkant) door in vierkantsverband geplante lage knotlinden (goothoogte), ong. 100 jaar oud; ze staan in een grindverharding.
de oosttuin, ligt ten oosten van de huisplaats; hier stond vroeger een deel van het tichelwerk; het terrein ligt thans braak en is om historische redenen en als buffer opgenomen binnen het complex.

De in landschappelijke stijl aangelegde overtuin, XIX of ouder, omgeven door een sloot, ligt ten zuiden van de Farmsumerweg en bestaat uit twee achter elkaar liggende grasvelden waarin oude fruitbomen staan; tussen de twee grasvelden ook een singel en een symmetrische slingervijver, dit stuk singel is geplant op de lage rus, die opgeworpen is bij het graven van de vijver. Vanaf de voordeur van het huis loopt er een niet erg duidelijke as door de overtuin; in deze as liggen achtereenvolgens, vanaf de deur gerekend: de nieuwe toegangsbrug, een sokkel, een bouwvallige betonbrug (niet beschermenswaard) en een door een beukenhaag omgeven ronde kom in het tweede grasveld. Buiten de sloot loopt aan de zuid- en oostzijde een laan van paardenkastanjes, XIX, die niet meer gebruikt wordt.
De tuinaanleg is van algemeen belang vanwege de ouderdom, de unieke en de gave overtuin.

Toegangsdam
XVIII-XIX; aarden dam opgesloten tussen twee bakstenen keermuren op halfcirkelvormige plattegrond; rollaag van één steen hoog en anderhalf breed. De dam is van algemeen belang
vanwege de ouderdom, de fraaie vormgeving en als functioneel onderdeel van de buitenplaats

Sokkels
XVIII; er zijn twee verschillende sokkels: sokkel nabij de zuidoosthoek van het huis, XVIIIb, robuuste hardstenen vierkante sokkel in L.XIV-stijl op voetplaats met afgeschuinde hoeken; schacht is aan onderzijde voluutvormig uitzwenkend; op de vlakken laagprofiel met inkrullende voluten en schelpmotief. Sokkel in de overtuin, XVIIIc; vierkante zandstenen balustervormige sokkel in L.XV-stijl met florale kwabachtige versieringen.
De sokkels zijn van algemeen belang vanwege de ouderdom en de kunst- en cultuurhistorische waarden als wezenlijke elementen in en als verfraaiing van de tuinaanleg.

Kenmerken

  • Locatie: Delfzijl - Zwet 13
  • Plaats: Delfzijl
  • Bouwjaar: 18de eeuws

Deze website wordt u aangeboden door de gemeentes:

logo logo logo

Met dank aan:

logo logo logo logo

Colofon | Proclaimer