Appingedam Delfzijl Eemsmond presenteren

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken Kerkgebouw

Architectuur
toon vergroting Kerkgebouw
toon vergroting Kerkgebouw
toon vergroting Kerkgebouw

Twee kilometer ten noorden van Appingedam. Het radiaire wierdedorp Marsum geldt als één van de gaafste in de provincie Groningen. Ondanks de gedeeltelijke afgraving in het begin van de 20ste eeuw is de structuur van de wierde goed bewaard gebleven. De omvang van de wierde is zeer goed vast te stellen aan de hand van de ringweg en de nog gedeeltelijk aanwezige ringsloot.
Marsum ligt nog heel mooi geheel vrij van omliggende bebouwing in het land.
Centraal op de wierde ligt het 12de eeuwse Hervormde kerkje, gewijd aan St. mauritus, één van de oudste romaanse bakstenen kerkjes uit de 2de helft van de 12de eeuw met inspringende halfronde absis waarop nog de romaanse holle en bolle pannen, de zogenaamde ´nonnen en paters´ liggen. Het interieur is sober met een preekstoel uit 1791, 17de en 18de-eeuwse banken en een koorhek uit het midden van de 16de eeuw. De balkenzoldering is niet oorspronkelijk. De lage onderverdieping van de toren en de daarboven gelegen kapel openden beide met rondbogen op de kerk. Het kerkje en toren werden in 1949-´51 gerestaureerd.
Aan de rand liggen nog 8 boerderijen met de schuren naar de rondweg.

Kenmerken

  • Locatie: Marsum - Marsumerweg 12
  • Plaats: Marsum
  • Bouwjaar: 12de eeuw
  • Gebouwtype: kerkgebouw

Deze website wordt u aangeboden door de gemeentes:

logo logo logo

Met dank aan:

logo logo logo logo

Colofon | Proclaimer