Appingedam Delfzijl Eemsmond presenteren

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken Hervormde kerk

Architectuur
toon vergroting Hervormde kerk
toon vergroting Hervormde kerk
toon vergroting Hervormde kerk

De kerk staat op een voormalig eilandje in de gracht rond de oude, kleine schans, die op haar beurt weer binnen de grote schans ligt. Volgens een document uit 1610 blijkt, dat binnen de oude, kleine schans al vóór 1600 een kerkje staat. In 1613 wordt op het eilandje een kerk gebouwd, die nog afgebeeld staat op de avondmaalsbeker van de kerk.

Het betreft een rechthoekig gebouw met aan de oostzijde een drie- of vijfzijdig klein koor. De noord- en zuidmuur zijn voorzien van steunberen met daartussen spitsboogvensters. In de zuidmuur is een ingang.

Het hoge zadeldak is gekroond met een forse dakruiter aan de westzijde. Tijdens de strijd om de vesting Delfzijl, aan het einde van de Franse overheersing (1813-1814), wordt de kerk zwaar beschadigd. De kerk is namelijk in gebruik als kruithuis en timmerwerkplaats. In 1815 wordt het gebouw gerestaureerd. Koning Willem I stelt hiertoe een bedrag van 4.000 gulden beschikbaar; de restauratie blijkt echter niet afdoende en in 1830 wordt na rijp beraad besloten een nieuwe kerk te bouwen.

Onder leiding van waterstaatsingenieur J. van Essen wordt een zaalgebouwtje met rondboog vensters gebouwd. Aan de westgevel rijst een rondkantig torentje omhoog. De ingang is ook aan de westzijde, met boven de deur een steen uit 1830. In 1925 is de kerk uitgebreid met twee korte dwarsarmen en een nieuwe torenspits, die lijkt op de dakruiter van de kerk uit 1613. Het interieur en de preekstoel worden ook gewijzigd. De klok uit 1690 wordt in de tweede wereldoorlog geroofd; in 1947 is de lege plek in de toren al weer ingenomen door een nieuwe. Het orgel uit de 17de eeuw, gebouwd door A. Schnitger en A.A. Hinz, wordt vervangen door een orgel, gebouwd door P. van Oekelen en Zoon uit Haren. Dit orgel wordt in 1964 gerestaureerd door Mense Ruiter uit Groningen.

In de verbindingsgang tussen de kerk en de in 1955 aangebouwde kapel bevinden zich twee oude grafzerken;

1. Borchart van Aswede
Wapens: Aswede, Besten, Roder en Mepsche.

2. Nicolaes Kannegieter
Wapens: gedeeld: a. Drie verkorte kepers onder elkaar b. die gesnoerde hoorns.

Aan de buitenmuur bevinden zich nog meer zerken en gedenksteentjes. In de kerk is een map met de teksten van de zerken buiten.

Kenmerken

Deze website wordt u aangeboden door de gemeentes:

logo logo logo

Met dank aan:

logo logo logo logo

Colofon | Proclaimer