Appingedam Delfzijl Eemsmond presenteren

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

afdrukken Willem de Mérodemonument

Kunst
toon vergroting Willem de Mérodemonument
toon vergroting Willem de Mérodemonument
toon vergroting Willem de Mérodemonument

Het gedenkteken ter herinnering aan de honderdste geboortedag van de schrijver en dichter Willem de Mérode, werd in 1987 onthuld.

Willem de Mérode was het pseudoniem van Willem Eduard Keuning (Spijk, 1887- Eerbeek, 1939), naar de balletdanseres Cléo de Mérode. Keuning was onderwijzer aan de Gereformeerde Lagere School in Uithuizermeeden.
De literaire handboeken noemen Willem de Mérode de belangrijkste Nederlandse protestants-christelijke dichter uit de tijd tussen de beide wereldoorlogen. Hij schreef meer dan 2.300 gedichten. Minder dan de helft daarvan werd tijdens zijn leven gebundeld in 24 bundels. Onder andere De Overgave (1919) en Het kostbaar bloed (1922).

Het parkje waarin dit monument staat, ligt tegenover de locatie van de inmiddels (circa 2010) afgebroken gereformeerde lagere school in Uithuizermeeden.

Het monument is gemaakt door beeldhouwer Fred Mennens uit Roodeschool. Het bestaat uit vier bakstenen zuilen in de vorm van poorten. Boven op ligt een kussen met een vierkant blok met een uitspraak en strofes uit gedichten van Willem de Mérode.
Het kunstwerk beeldt de worsteling uit die De Mérode heeft gehad met het geloof. Voor hem betekende het geloof zowel ellende als geluk. Door zijn calvinistisch zondebesef kon hij geen kant uit en tegelijkertijd putte hij troost uit zijn geloof. Die strijd vind je terug in zijn gedichten.

Op alle zijden van het vierkante blok staan de volgende teksten:

1.
Het schrijven van verzen kost pijn,
moeite, gezondheid. En als ze er zijn,
wat dan nog. O ja, het is mooi, als ze
goed gevonden worden, maar dat is het
graven van een rechte greppel ook.

2.
Is er een nood, die meerder nijpen kan
Dan deze:
In liefdes lusthof zijn een eenzaam man
En een bevreesde?

3.
En dan ga ik met al mijn leed
Den schemerdenavond binnen,
En alle waanzin van beminnen,
Valt van mij als een lastig kleed.


4.
Gods toorn heeft louterend gewoed.
Hij ziet mij aan en keurt mij goed.

Kenmerken

Realisatie

  • 1987

Deze website wordt u aangeboden door de gemeentes:

logo logo logo

Met dank aan:

logo logo logo logo

Colofon | Proclaimer