Gemeente Eemsdelta Logo dat naar de hoofdpagina leidt presenteert:

STAAT IN EEMSDELTA

Kunst en architectuur in Eemsdelta

vergroot

Andere kunstwerken van Gerrit Piek

Op de fiets

Opwierde - Harddraversplein

afdrukken De drie Delfzijlen

Kunst
toon vergroting De drie Delfzijlen
toon vergroting De drie Delfzijlen
toon vergroting De drie Delfzijlen

Het beeldhouwwerk op de toegangsdeuren in de noordgevel van het gemaal De Drie Delfzijlen is ontworpen en vervaardigd door Gerrit Piek.

Begin jaren zeventig kwam er een einde aan een van de meest markante gebieden van Delfzijl. De zijlen in het Damsterdiep, waarvan de voorgangers het ontstaan van Delfzijl hadden ingeleid, moesten wijken voor de eisen van de moderne tijd. De achterlopende capaciteit van de beide sluizen leidde tot veelvuldig wateroverlast langs het Damsterdiep en ook werd het sluizengebied een steeds nijpender flessenhals voor het doorgaande verkeer tussen Delfzijl en Farmsum.

Op dezelfde plaats verrees dit boezemgemaal, dat het achterland voor wateroverlast vrijwaarde. Het gemaal met de toepasselijke naam De Drie Delfzijlen (Dorpsterzijl, het Slochterzijl en het Scharmerzijl, waarnaar ook het zijlvest was genoemd) werd op 20 november 1974 geopend door Z.K.H. prins Claus. Grontmij N.V. te De Bilt stond voor het technisch ontwerp en de directievoering. Architectenbureau Delken-Rozema te Delfzijl tekende voor de architectuur van het gemaal.

Het in teakhout uitgevoerde beeldhouwwerk is op de zware toegangsdeuren van het gemaal aangebracht en bestaat uit drie onderdelen:

Het bord met de namen van het toenmalig bestuur en de diensthoofden van het (inmiddels voormalig) waterschap Fivelingo, aangebracht op de kleine deur;

De gedeelde plank met de wapens van de negen in het waterschap gelegen gemeenten op de twee grote deuren;

De gedeelde plank waarop zinnebeeldig de loop van het uit een ‘kabbelende’ boezem (het Damsterdiep) opgemalen water naar het ‘ruige’ zeewater (de haven van Delfzijl) is voorgesteld, eveneens op de twee grote deuren.

Bij de officiële ingebruikstelling van het gemaal door Z.K.H. Prins Claus werd het beeldhouwwerk van Piek door de president-directeur van Grontmij, de heer J. Westerhof, namens de ontwerpers en bouwers geschonken aan het waterschap.

Kenmerken

Deze website wordt u aangeboden door de gemeente:Met dank aan:

logo logo

Colofon | Proclaimer